• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش سازمانی بازاریابی و مدیران بازاریاب – مجله امرالد

دانلود ترجمه مقاله بررسی نقش سازمانی بازاریابی و مدیران بازاریاب – مجله امرالد The organizational roles of marketing and marketing managers نمونه متن ترجمه چکیده هدف- هدف این مقاله طراحی پرسشنامه مسئولیت های جامع برای مدیران بازاریابی امروز می باشد که به واسطه آن استنباط های واقعی برای نقش بازاریابی در شرکت ها مطرح می شود. طرح/ روش/ شیوه- ازتحلیل محتوا روی آگهی های استخدامی آنلاین برای تعریف پرسشنامه نقش مدیر بازاریابی استفاده شده است. یافته ها- یافته ...