• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین روابط میان سازمانی و یادگیری

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین روابط میان سازمانی و یادگیری Interorganizational Relationships and Learning نمونه متن ترجمه مقدمه در دو دهه گذشته، تحقیق و پژوهش در رابطه با روابط میان سازمانی (IR)، به ویژه هم پیمانان استراتژیک، سرمایه گذاری و تجارت مشترک، و تحلیل شبکه اجتماعی گسترش یافت. نحوه وقوع یادگیری در این اشکال متغیر از آرایشات شرکتی با علاقه رو به رشدی مواجه شده است. پژوهش پیدایش یافته در رابطه با فرایندهای یادگیری در IR ...