• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

مقاله اصول مقاوم سازی ساختمان

دانلود مقاله اصول مقاوم سازی ساختمان مقدمه بارهای غیر مترقبه یا غیرمعمول شامل بارهایی می‌باشند که در روش‌های متداول، سازه معمولاً برای آنها طراحی نمی‌گردد. دو گروه عمده این بارها عبارتند از: ۱- بارگذاری ناشی از انفجار ۲- بارگذاری ناشی از ضربه و تصادم انفجار ممکن است در داخل یا خارج ساختمان روی دهد. این انفجارها می‌تواند ناشی از عواملی نظیر موارد ذیل باشد: ۱- انفجار بمب ۲- انفجار و مشتعل شدن گاز ۳- حمل و نقل مواد شیمیایی منفجر ...