• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پاورپوینت زهکشی 23 اسلاید

دانلود پاورپوینت زهکشی 23 اسلاید Powerpoint ppt چکیده پاورپوینت زهکشی: در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، اطلاعات متعددی که به اشکال مختلف ازمنابع گوناگون در بازه های زمانی متفاوت جمع آوری میشوند، مطرح میباشد .بنابراین لازم است با بهره گیریاز فناوریهای نو و پیشرفته کلیه این اطلاعات در قالب یک بانک اطلاعاتی به صورت منسجم و یکپارچه درآمده،به طور منظم بهنگام شده و با تحلیل و پردازش آنها در ...