• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله تفاوت دغدغه های بخش خصوصی و دولتی در محاسبات ابری – مجله ابسکو Ebsco

دانلود ترجمه مقاله تفاوت دغدغه های بخش خصوصی و دولتی در محاسبات ابری – مجله ابسکو Ebsco Cloud Computing: Differences in Public and Private Sector Concerns نمونه متن ترجمه چکیده این مقاله در مورد این سوال تحقیقاتی می باشد که: آیا تفاوت های فرهنگی در سطح بخشی بر روی اهمیت مشکلات مربوط به کاربرد احتمالی محاسبه ابری تاثیر می گذارد؟ برای پاسخ دادن به این سوال، تحقیقی بر مبنای تلاش های قبلی انجام شد که مشاهدات ...