• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استعداد اعتیاد (APS) وید و همکاران 1992

دانلود پرسشنامه استعداد اعتیاد APS وید و همکاران 1992 - پرسشنامه استاندارد questionnaire برای بررسی ریسک اعتیاد و یا سنجش اعتیاد تاکنون مقیاس‌های متعددی ساخته و ارزیابی شده است. در این میان آزمون‌های اجرا و ارزیابی شده سه خرده مقیاس پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا (MMP1-2)، شامل مقیاس تجدید نظر شده می بارگی مک اندرو (MAC-R)، مقیاس استعداد اعتیاد (APS) و مقیاس پذیرش اعتیاد (AAS) دارای کاربرد و شهرت بیشتری هستند. از آنجا که ...