• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله نقش خویشتن داری در خنثی کردن باور های منفی در محیط کار – نشریه الزویر

دانلود ترجمه مقاله نقش خویشتن داری در خنثی کردن باور های منفی در محیط کار – نشریه الزویر It’s all about control: The role of self-control in buffering the effects of negative reciprocity beliefs and trait anger on workplace deviance نمونه متن ترجمه چکیده با استفاده از مدل عمومی پرخاشگری و تهاجم، نظریه عمومی جرم و مدل شناختی تلفیقی صفت عصبانیت، ما نقش خویشتنداری را در خنثی کردن اثرات باور های منفی و صفت عصبانیت را ...