• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود ترجمه مقاله کنترل توان راکتیو برای تقویت ولتاژ – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله کنترل توان راکتیو برای تقویت ولتاژ نمونه متن ترجمه خلاصه این مقاله باتوجه به یک سری مقررات محلی ولتاژ به بأس‌ها و  در جاهایی که ژنراتورهای توزیع توان باد متصل هستند، متصل و انجام شده است. بطور خاص، هدف این کار مقایسه دو روش کنترل ولتاژ می‌باشد: اولی برپایه آنالیز حساسیت و دومی براساس طراحی یک سیستم کنترل فازی می‌باشد. این دو روش با استفاده از شبیه سازی در یک سیستم توزیع ...