• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی اینریچ 10 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی اینریچ ۱۰ سوالی (فرم کوتاه) Standard questionnaire پرسشنامه رضایت زناشویی، توسط اینریچ طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۰ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (از ویژگی های شخصیتی و عادات همسرم راضی نیستم.) رضایت زناشویی را می­ سنجد. رضایت زناشویی: یکی از ارکان مهم در مطالعات ...