• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنگه

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی پیتر سنگه Peter Senge این پرسشنامه ۲۴ گویه دارد و دارای ۵ بعد است (تفکر سیستمی، یادگیری تیمی ، چشم انداز مشترک ، مدل‌های ذهنی ، مهارت‌های فردی) این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما (منبع داخل فایل) روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را ...

پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک 2006

دانلود پرسشنامه یادگیری سازمانی فام و اسوایرسزک 2006 (شامل پرسشنامه استاندارد ، مقاله بیس ، مولفه، امتیازبندی ، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه توسط فام و اسوایرسزک (2006) به منظور سنجش یادگیری سازمانی طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 3 مولفه و 12 گویه می باشد. یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روشها، ساز و کارها و فرایندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می‎شوند. یادگیری سازمانی از ...

پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی گومز و همکاران

دانلود پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی گومز و همکاران یادگیری سازمانی عبارت است از تمامی روش ها، ساز و کارها و فرآیندهایی که در درون سازمان به منظور تحقق یادگیری به کارگرفته می‎شوند. امروزه دیگر سازمان های بزرگ و پیچیده ای که دهه های قبل به وجود آمده بودند، کارساز نیستند و حکم دایناسورهایی را دارند که توان تطبیق خود با محیط را نداشتند و محکوم به فنا شدند. سازمان های بزرگ با ساختارهای ...

پرسشنامه مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2005)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان پرسشنامه مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران 2005 این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 2 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. دانلود پرسشنامه مقیاس قابلیت یادگیری سازمانی چیوا و همکاران 2005 هدف: ارزیابی قابلیت یادگیری سازمانی از ابعاد مختلف (تجربه اندوزی، ریسک پذیری، تعامل با محیط خارجی، گفتگو، تصمیم گیری مشارکتی) تعداد سوال: ۱۴ تعداد بعد: ...

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 3 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. دانلود پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف استاندارد هدف: ارزیابی ابعاد یادگیری سازمانی (چشم انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری تیمی، استراتژی، رهبری مشارکتی، توسعه شایستگی کارکنان ، ساختار سازمانی) تعداد سوال: 21 شیوه ...