• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه هوش معنوی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده مدیریت با عنوان هوش معنوی پرسشنامه آماده هوش معنوی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که پایایی آن در منبع اصلی ذکر شده در درون متن برابر با ۸۵/ بدست آمده است. پرسشنامه پیش رو دارای 42 سوال می باشد که 4 بعد هوش معنوی را مورد سنجش قرار می دهد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. پرسشنامه کاملا استاندارد است این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده ...

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی 29 سوالی

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش معنوی 29 سوالی Standard questionnaire پرسشنامه هوش معنوی در ایران توسط عبدالله زاده و همکاران (۱۳۸۷) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۹ گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (با مشاهده‌ی جهان خلقت متحیر و شگفت‌زده می‌شوم.) هوش معنوی را می ­سنجد. هوش: هوش مجموعهای از توانایی ...