• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و همکاران 2004

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان هوش فرهنگی نوشته شده توسط آنگ و همکاران به صورت word و دارای 5 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است. معرفی پرسشنامه پرسشنامه توسط آنگ و همکاران در سال (2004) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و ۴ عامل می باشد. هر گویه در طیف پنج قسمتی لیکرت از خیلی کم (نمره ۱) تا ...