• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود پرسشنامه هراس اجتماعی کانور (SPIN)

دانلود پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی کانور (SPIN) Standard questionnaire این پرسشنامه ۱۷ آیتم دارد و هدف آن سنجش میزان هراس اجتماعی و خرده مقیاس های آن (ترس، اجتناب و فیزیولوژی)می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه هراس اجتماعی ترس بارز و مستمر از یک یا چند موقعیت اجتماعی یا عملکردی است که در آن شخص می ترسد شرمساری اش پدیدار شود( منبع داخل فایل) تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه در این پژوهش منظور از هراس اجتماعی نمره­ای است که ...