• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه نوع نیازهای کارکنان

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده مدیریت با عنوان نوع نیازهای کارکنان معرفی پرسشنامه این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که روایی و پایایی آن در تحقیقات مختلف تایید شده است. تعداد سوالات این پرسشنامه 28 سوال با طیف ۵ درجه ای لیکرت است. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. پرسشنامه کاملا استاندارد است این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه ...