• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه نوآوری سازمانی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان نوآوری سازمانی معرفی پرسشنامه نوآوری سازمانی هدف: سنجش میزان گرایش به نوآوری سازمانی از ابعاد مختلف (نوآوری تولیدی، نوآوری فرایندی و نوآوری اداری) تعداد سوال: ۱۷ تعداد بعد: ۳ شیوه نمره گذاری و تفسیر: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد نوع فایل: ورد افیس word پرسشنامه کاملا استاندارد است این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلا فاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. پرسشنامه به ایمیل شما نیز ارسال ...

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف

پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (شامل پرسشنامه استاندارد، امتیازبندی، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی اتلای و اکیف شامل ۱۸ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ...

پرسشنامه استانداد نوآوری سازمانی اسماعیل و همکاران 2002

دانلود پرسشنامه استانداد نوآوری سازمانی اسماعیل و همکاران 2002 Standard questionnaire پرسشنامه نوآوری سازمانی توسط اسماعیل و همکاران در سال ۲۰۰۲ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳۳ گویه و ۷ مولفه است با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۳- تا ۳+ است. با سؤالاتی مانند: (در این دانشگاه اجازه تجربه ایده های نوآورانه به من داده نمی شود.) نوآوری سازمانی ...