• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد نوآوری دانشگاهی فورست و همکاران (2007)

دانلود پرسشنامه استاندارد نوآوری دانشگاهی فورست و همکاران (۲۰۰۷) پرسشنامه استاندارد نوآوری دانشگاهی، توسط فورست و همکاران (۲۰۰۷) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال و سه مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (طراحی و تاسیس رشته ها و دوره های مختلف تحصیلی) به سنجش نوآوری دانشگاهی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه نوآوری دانشگاهی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر ...