• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوانان (TISS)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان مهارت های اجتماعی نوجوانان TISS نوشته شده توسط ایندربیتزن و فوستر معرفی پرسشنامه پرسشنامه مهارت خای اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992)، حاوی 39 عبارت پنج گزینه ای است که آزمودنی پاسخ خود را در مورد هر عبارت در دامنه ای از گزینه های اصلا نمی کند تا همیشه صدق می کند ابزار می نماید. ویژگی های روان سنجی (روایی و پایایی) اعتبار این سیاه توسط ایندربیتزن و فوستر (1992) ...

پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت (فرم معلم) این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 4 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. پرسشنامه استاندارد مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت (فرم معلم) هدف: ارزیابی مهارت های اجتماعی و رفتاری دانش آموزان از ابعاد مختلف (مهارت های اجتماعی:همکاری، قاطعیت، خویشتن داری ...