• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد معیارهای یک استاد توانمند دانشگاهی

دانلود پرسشنامه استاندارد معیارهای یک استاد توانمند دانشگاهی Standard questionnaire پرسشنامه معیارهای یک استاد توانمند دانشگاهی، یک پرسشنامه محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۵۰ گویه می باشد که در شش حیطه دسته بندی شده است، و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (بی اهمیت تا بسیار مهم ) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (برقراری ارتباط صمیمانه با دانشجو، علاقه مندی استاد به ...