• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد قصد ترک خدمت سیشور 1992

دانلود پرسشنامه استاندارد قصد ترک خدمت سیشور ۱۹۹۲ Standard questionnaire پرسشنامه قصد ترک خدمت، توسط سیشور (۱۹۹۲) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۴ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (من هیچ گاه این سازمان را ترک نخواهم کرد). قصد ترک خدمت را می­ سنجد. قصد ترک خدمت: قصد ترک شغل تفکر ...