• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد عملکرد پژوهشی

دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد پژوهشی Standard questionnaire پرسشنامه عملکرد، پرسشنامه ای محقق ساخته است. این مقیاس دارای ۲۵ گویه می باشد و با سؤالاتی مانند: (تعداد پژوهش های در حال انجام که شامل جمع آوری داده­ها، مداخله و یا اجرای پرسشنامه باشد، تعداد مقالات منتشر شده در دایره المعارف ها و کتب مرجع علمی) عملکرد پژوهشی را می­ سنجد. عملکرد پژوهشی: تولیدات علمی به عنوان یکی از مقوله های اجتماعات علمی شامل بروندادها و محصولات ...