• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی

دانلود پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی باگاروزی Questionnaire Matrimonial Enhancement هدف: ارزیابی ابعاد صمیمیت زناشویی (صمیمیت عاطفی، صمیمت روانشناختی، صمیمت عقلانی، صمیمت جنسی، صمیمت بدنی، صمیمت معنوی، صمیمت زیباشناختی، صمیمت اجتماعی- تفریحی) تعداد سوال:‌۴۱ شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد نوع فایل: word منبع: هوشمند، شادی، (۱۳۹۱)، بررسی رابطه خرده مقیاس های صمیمیت ازدواج با شاخص ازدواج موفق در زوجین شهرستان مراغه، پایان نامه کارشناسی، گروه مشاوره. Reference: Bagarozzi, D.A (1990), intimacy needs questionnaire. Atlanta, ...