• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد راولینز

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد راولینز 2008 این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 4 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. عنوان پرسشنامه : پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (2008) معرفی پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد پرسشنامه شفافیت ادراک شده از عملکرد، راولینز (2008) : این ...

پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992)

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان پرسشنامه استاندارد شفافیت سازمانی ساویر 1992 سابیر این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 3 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از  آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. معرفی پرسشنامه شفافیت سازمانی پرسشنامه شفافیت سازمانی ساویر (1992) که حاوی 16 سوال پنج گزینه ای می باشد. این پرسشنامه دارای دو بعد می باشد که هر کدام با تعدادی سوال مشخص شده اند. طریقه ...

پرسشنامه شفافیت در سازمان های اداری کشور

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان پرسشنامه شفافیت در سازمان های اداری کشور این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای ۳ صفحه می باشد.  در زیر به مختصری از  آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است توضیحات داخل فایل پرسشنامه شفافیت در سازمان این پرسشنامه جهت سنجش وضعیت شفافیت در نظام اداری کشور طراحی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با ۲۲ سوال جهت سنجش ۴ بعد زیر می باشد: شفافیت ...