• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی مکدول و نیول 1996

پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی مکدول و نیول 1996 Standard questionnaire پرسشنامه سلامت عمومی، توسط مکدول و نیول در سال ۱۹۹۶ طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۸ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت چهار درجه ای (خیلی کمتر از حد معمول تا بیشتر از حد معمول) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۴ است. با سؤالاتی مانند: (آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملا احساس کرده اید ...