• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سلامت سازمانی گراهام لووز

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده مدیریت با عنوان سلامت سازمانی نوشته شده توسط گراهام لووز معرفی پرسشنامه سلامت سازمانی پرسشنامه سلامت سازمانی ارائه شده در کتاب سازمان سالم اثر گراهام لووز آورده شده است و دارای ۲۵ سوال می باشد که پنج بعد سلامت سازمانی شامل محیط کاری پر طراوات کارکنان الهام بخش رهبری فراگی فرهنگ مثبت موفقیت پایدار را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه کاملا متناسب با وضعیت کشور ایران می باشد. ...