• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سرمایه ساختاری آوری 2010

دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه ساختاری آوری 2010 questionnaire پرسشنامه استاندارد سرمایه ساختاری، توسط آوری (۲۰۱۰) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۵ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (ارزیابی عملکرد تامین ­کننده از طریق ارزیابی های غیر رسمی صورت می­گیرد که با هیچ رویه دیگری عوض نمی­ شود) به سنجش سرمایه ساختاری می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه ساختاری روایی ابزار جمع آوری ...