• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد سبک های دلبستگی بارتولومیو و هوروتیز 1991

دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های دلبستگی بارتولومیو و هوروتیز ۱۹۹۱ Standard questionnaire پرسشنامه سبک های دلبستگی، توسط بارتولومیو و هوروتیز در سال (۱۹۹۱) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۴ گویه و چهار مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (می­خواهم با دیگران راحت باشم اما احساس می­کنم نمی­توانم به دیگران ...