• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (TSI) – فرم کوتاه

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان سبک های تفکر نوشته شده توسط استرنبرگ و واگنر TSI فرم کوتاه معرفی پرسشنامه سبک های تفکر استرنبرگ و واگنر (TSI) – فرم کوتاه هدف: بررسی سبک های تفکر مختلف در افراد (سبک تفکر قانونی، سبک تفکر اجرائی، سبک تفکر قضائی، سبک تفکر کلی، سبک تفکر جزئی، سبک تفکر آزاد اندیش، سبک تفکر محافظه کار، سبک تفکر سلسله مراتبی، سبک تفکر سلطنتی، سبک تفکر اولیگارشی، سبک تفکر ...