• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد ساختار ادراک شده کلاس درس میدلی و همکاران 1988

دانلود پرسشنامه استاندارد ساختار ادراک شده کلاس درس میدلی و همکاران ۱۹۸۸ Standard questionnaire پرسشنامه ساختار ادراک شده کلاس درس توسط میدلی و همکاران در سال (۱۹۸۸) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۴ گویه و ۳ عامل می باشد. هر گویه در طیف پنج قسمتی لیکرت از کاملا مخالفم (نمره ۱) تا کاملا موافقم (نمره ۵) با سوالاتی مانند (هدف کلاس فهم دقیق و واقعی مطالب است.) ساختار ادراک شده کلاس درس ...