• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه زیر ساخت فناوری اطلاعات

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان زیر ساخت فناوری اطلاعات معرفی پرسشنامه زیر ساخت فناوری اطلاعات هدف: ارزیابی زیرساخت فناوری اطلاعات. نحوه تکمیل: پس از مطالعه هر جمله، گزینه ای که به بهترین شکل نظر شما را نشان می‌دهد انتخاب کنید. توضیحات : سوالات این پرسشنامه به صورت ۵ گزینه ای طراحی شده و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است. روایی و پایایی : این پرسشنامه، ترجمه ی یک پرسشنامه ...