• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد رهبری موثق آویلیو و گاردنر 2005

دانلود پرسشنامه استاندارد رهبری موثق آویلیو و گاردنر 2005 Standard questionnaire پرسشنامه رهبری موثق، توسط آویلیو و گاردنر در سال ۲۰۰۵ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۱۶ گویه و دارای چهار مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت هفت درجه­ ای (اصلا تا مدام) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به عنوان یک رهبر دقیقاً چیزی را می گویم که منظورم است) رهبری موثق ...