• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه رهبری معنوی دانشگاه (فرای و همکاران، ۲۰۰۵)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده مدیریت با عنوان رهبری معنوی دانشگاه نوشته شده توسط فرای و همکاران 2005 پرسشنامه آماده رهبری معنوی این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری مورد استفاده قرار گرفت است. تعداد سوالات پرسشنامه پیش رو ۲۵ سوال می باشد. از طیف ۵ درجه ای لیکرت استفاده گردیده است. لازم به ذکر است که منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ...