• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد رهبری تحولی بس و آولیو (1985)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان رهبری تحولی نوشته شده توسط بس و آولیو به صورت word و دارای 5 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است. معرفی پرسشنامه توسط بس و آولیو طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۳۶ سوال و ۴ خرده مقیاس می باشد و بر اساس طیف پنح گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (توجه خود را بر بی ...