• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری طراحی شده توسط Goze پرسشنامه رفتار حرفه ای دانشجویان پرستاری ، توسط (Goze) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۲۷ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (اصلا تا همیشه) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (در مورد موضوعات اجتماعی که مراقبت های بهداشتی را تحت تاثیر قرار می دهند ...