• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی عمومی کافمن و فیشمن 1979

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی عمومی کافمن و فیشمن 1979 Standard questionnaire پرسشنامه رضایت شغلی عمومی توسط کافمن و فیشمن در سال ۱۹۷۹ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳ گویه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (به طور کلی من از شغل خود راضی هستم.) رضایت شغلی عمومی را می­سنجد. رضایت ...