• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی

دانلود پرسشنامه questionnaire استاندارد با عنوان دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل پرسشنامه استاندارد ، امتیازبندی ، مقاله بیس،مولفه ، تفسیر و روایی – پایایی این پرسشنامه به صورت word و پرسشنامه دارای 7 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است. دانلود پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،مقاله بیس،مولفه، تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی توسط پینتریچ و ...