• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد راهبردهای مطالعه و یادگیری (LASSI)

دانلود پرسشنامه استاندارد راهبردهای مطالعه و یادگیری (LASSI) Standard questionnaire پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری، دارای ۸۰ گویه و ۱۰ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (اصلا در مورد من صدق نمی کند تا کاملا در مورد من صدق می کند) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (برای کمک به یاد سپاری اصول جدیدی که در کلاس می آموزم، تمرین می ...