• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد خود پنداره پرستاری کوین 2001

دانلود پرسشنامه استاندارد خود پنداره پرستاری کوین 2001 Standard questionnaire پرسشنامه خود پنداره پرستاری توسط کوین در سال ۲۰۰۱ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۳۶ گویه و ۶ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت شش درجه ­ای (کاملا مخالف تا کاملا موافق) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۶ است. با سؤالاتی مانند: (من برای برآورده کردن نیازهای بیمارانم توانایی دارم) خود پنداره پرستاری را می ­سنجد. خود پنداره ...