• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزان جینک و مورگان (1999)

دانلود پرسشنامه خودکارآمدی دانش آموزان جینک و مورگان (۱۹۹۹) دریافت پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی دانش اموز جینک و مورگان(۱۹۹۹)/ به همراه یک مقاله بیس معتبر رایگان این ابزار دارای ۳۰ پرسش و سه حوزه خرده مقیاس است: استعداد ،کوشش و بافت. روایی و پایایی پرسشنامه قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به ...