• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2)

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان خشم صفت - حالت اسپیلبرگر معرفی پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) هدف: سنجش خشم حالت (احساس خشمگینانه، تمایل به بروز کلامی خشم، تمایل به بروز فیزیکی خشم) خشم صفت (خلق و خوی خشمگینانه، واکنش خشمگینانه) و بروز و کنترل خشم (بروز خشم بیرونی، بروز خشم درونی، کنترل خشم بیرونی، کنترل خشم درونی) تعداد سوال: ۵۷ تعداد بعد: ۳ (هر بعد خود چندین زیرمقیاس دارد) شیوه نمره گذاری و ...