• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمند سازی کارکنان اسپریتزر پرسشنامه مربوط به توانمندسازی کارکنان را هم کارکنان پاسخ گفته اند. این پرسشنامه نیز با استفاده از پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (۱۹۹۵، ص۱۴۶۴) طراحی شده است. پرسشنامه چهار بعد موثر بودن (۳گویه)، معنی داری (۳گویه)، احساس شایستگی ۰(۳گویه) و حق انتخاب (خود تعیینی) (۳گویه)را می سنجد پرسشنامه کاملا استاندارد است این پرسشنامه با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ...