• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد توانمندی سالمندان از تغییرات فردی

دانلود پرسشنامه استاندارد توانمندی سالمندان از تغییرات فردی (نسخه ۲۵ و ۳۲ سوالی) پرسشنامه توانمندی سالمندان از تغییرات فردی پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای دو نسخه ۲۵ و ۳۲ گویه ای می باشد که با یک مقیاس لیکرت سه درجه ­ای (خیر تا بلی) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۳ است. با سؤالاتی مانند: (آیا میدانید قدرت حافظه و تفکر در زمان سالمندی چه تغییری میکند؟) ...