• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد تعویق آکادمیک دانشجویان (pass)

دانلود پرسشنامه استاندارد تعویق آکادمیک دانشجویان (pass) Standard questionnaire پرسشنامه تعویق آکادمیک دانشجویان (pass)، دارای ۱۸ گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (بدترین تا بهترین حالت ) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (تا چه اندازه در نوشتن تکالیف نیم سال تحصیلی تعویق می کنید) تعویق آکادمیک دانشجویان را می­سنجد. تعویق آکادمیک: تعویق به عنوان به تأخیر انداختن یا عقب انداختن کاری که باید ...