• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران 2015

دانلود پرسشنامه استاندارد بهزیستی کارکنان ژنگ و همکاران 2015 Standard questionnaire پرسشنامه بهزیستی کارمنان، توسط ژنگ و همکاران در سال (۲۰۱۵) طراحی شده است. این مقیاس دارای ۱۸ گویه و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت هفت درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۷ است، با سوالاتی مانند ( از زندگی ام راضی ام) بهزیستی کارکنان را می ­سنجد. بهزیستی حرفه ای: ...