• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد بازاریابی تعاملی ادرکن و همکاران 2003

دانلود پرسشنامه استاندارد بازاریابی تعاملی ادرکن و همکاران ۲۰۰۳ Standard questionnaire پرسشنامه بازاریابی تعاملی، توسط ادرکن و همکاران در سال ۲۰۰۳ ساخته شده است. این مقیاس دارای ۲۲ گویه و ۶ مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ ای (خیلی کم تا خیلی زیاد) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (ا این فروشگاه دائما مرا از محصولات و خدمات جدیدی که من به ...