• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی مک نایت (2002)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان اعتماد سازمانی نوشته شده توسط مک نایت به صورت word و دارای 4 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است. معرفی پرسشنامه پرسشنامه اعتماد سازمانی، توسط مک نایت (2002) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال و ۳ مؤلفه اعتماد به همکاران، اعتماد به مدیریت و اعتماد به محیط کار می باشد و بر اساس طیف پنح ...

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی ویک و همکاران 2000

دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی ویک و همکاران ۲۰۰۰ Standard questionnaire پرسشنامه اعتماد سازمانی، بر پایه مدل مایز و داویز و مک نایت توسط ویک و همکاران در سال (۲۰۰۰) تهیه شده است. این مقیاس دارای ۴۸ گویه و سه مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) و هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است. با سؤالاتی مانند: (کارکنان این سازمان دارای ...