• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا (1391)

دانلود پرسشنامه استاندارد با عنوان اضطراب انتظار به صورت word و دارای 4 صفحه می باشد. در زیر به مختصری از آنچه شما در این پرسشنامه دریافت می کنید اشاره شده است. دانلود پرسشنامه اضطراب انتظار توکلی و صفاری نیا 1391 (شامل پرسشنامه استاندارد ، مقاله بیس ، امتیازبندی ، تفسیر و روایی و پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه دارای ۲۰ گویه و هدف آن بررسی میزان اضطراب انتظار در افراد از ابعاد مختلف (شناختی، فیزیولوژی، ...