• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد اتوماسیون اداری

دانلود پرسشنامه استاندارد اتوماسیون اداری Standard questionnaire پرسشنامه اتوماسیون اداری، پرسشنامه ای محقق ساخته می باشد. این مقیاس دارای ۱۰ گویه می باشد و با یک مقیاس لیکرت پنج درجه ­ای (کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) که هر ماده دارای ارزشی بین ۱ تا ۵ است و با سؤالاتی مانند: (به نظر من، فعالیت ها و فرایندهای کاری و شغلی این سازمان( مدرسه) در اتوماسیون اداری برنامه ریزی و طراحی شده است.) اتوماسیون ...