• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

دریافت پرسشنامه استاندارد و آماده با عنوان مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی معرفی پرسشنامه روش نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی دارای 27 ماده می باشد. این پرسشنامه دارای روش نمره گذاری سه گزینه ای است و در آن، نمره صفر معرف گزینه هرگز، نمره 1 معرف گزینه گاهی اوقات و نمره 2 معرف گزینه بیشتر اوقات می باشد. (توضیحات کامل داخل فایل) هدف: ارزیابی مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی تعداد سوال: ۲۷ روش ...