• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

دانلود پاورپوینت روانشناسی آموزش خواندن 10 اسلاید

دانلود پاورپوینت روانشناسی آموزش خواندن 10 اسلاید PowerPoint Psychology مراحل تدریس به روش ترکیبی ازنظر مواندیا الف) تصویر را به دانش آموز نشان دهید و بحث کنید ب) کلمات جدید را روی تخته سیاه نوشته و نو آموز را برای خواندن در س آماده کنید باید مطالب درس با تصویر ارتباط داشته باشند. ج) پس از خواندن جمله ها آنها را تمیز بدهد. د) نو آموز را در یافتن تک تک کلمه های جدید در جمله ها راهنمایی ...