• انتخاب محصول
  • مشاهده سبد خرید
  • تکمیل سفارش
  • پرداخت ایمن آنلاین
  • دریافت محصول

پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی پکران 43 سوالی

پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی پکران ۴۳ سوالی Standard questionnaire پرسشنامه هیجان های تحصیلی، توسط پکران و همکاران (۲۰۰۵) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۴۳ سوال و ۷ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (از حضور در کلاس لذت می‌برم.) به سنجش هیجان های تحصیلی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه هیجان های تحصیلی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و ...